Advokat Sveinung Eliassen

 

Møterett for Høyesterett

 

 

Telefon: 4000 3150


Mobil: 907 61 176


E-post: eliassen@advokat1.com

Jeg har Møterett for Høyesterett, og omfattende prosedyreerfaring fra både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Etter fire års jusstudier fra 1988 har jeg juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1992. Med unntak av tre år som dommerfullmektig i Sandefjord tingrett har jeg i deretter arbeidet mer eller mindre sammenhengende i privat advokatvirksomhet, og med egen praksis fra 2003. I noen av årene kombinerte jeg likevel arbeidet som advokat med forskning og undervisning i rettsvitenskap på universitetet, hvor jeg særlig arbeidet med formuerettslige spørsmål og juridisk metode (som er læren om hvordan man går frem for å løse juridiske problemstillinger). Jeg har i den forbindelse også undervist i både kontraktsrett, juridisk metode og andre fag.

 

Som advokat bistår jeg både offentlige og private klienter. Og jeg har og har hatt flere oppdrag for både kommuner og offentlig eide selskaper i Sør-Rogaland, samt privat næringsliv og privatpersoner.

 

Kontraktsretten/fast eiendom

En stor del av oppdragsmengden min er saker som har en tilknytning til kontraktsretten eller fast eiendom. For eksempel saker knyttet til kjøp, salg eller arbeid på fast eiendom, mangler ved håndverkertjenester, leie- feste- eierseksjons- og entrepriseforhold, problemstillinger som nabo- og grensetvister, rettigheter i fast eiendom (veirett, naust osv.), eller kjøp og salg av næringsvirksomhet. Jeg bistår i den forbindelse også stadig en rekke landbruksklienter i problemstillinger knyttet til gårdsdriften. Dessuten har jeg erfaring med både byggesaker, reguleringsspørsmål, samt forskjellige former for grunnavståelse og ekspropriasjon, og er en av få praktiserende advokater i Rogaland som har prosedert ekspropriasjon i Norges Høyesterett.

 

Offentlige oppdragsgivere

Mitt arbeid for offentlige oppdragsgivere gjør at offentligrettslige spørsmål også utgjør en stor del av min portefølje. Dette inkluderer saker i skjæringspunktet mellom den offentlige rett og privatretten, for eksempel saker omhandlende offentlige anskaffelser og forskjellige andre saker der det offentlige ikke bare utøver en rolle som forvaltningsmyndighet, men også har en rolle som mer privatrettslig orientert kontraktspart.

Advokat1_2032_edited.jpg

Andre rettsområder

Gjennom min mer enn 25 år lange erfaring har jeg også hatt befatning med en rekke andre rettsområder; det være seg ting som arbeidsrett, konkurs, arv, barnevern, ektefelleskifte og erstatningssaker.

 

Men det gjelder også straffesaker, som jeg har hatt gleden av å prosedere flere av for Norges Høyesterett. Slike saker utgjør fortsatt en viss del av min løpende portefølje.

Trenger mer informasjon?
TA KONTAKT
 

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjema her

 
Kirkegata 31, Stavanger (inngang Breigata)

Postboks 603 Sentrum,

4003 Stavanger, Norway

God parkeringsmuligheter i både Valberget

parkering eller på Børehaugen.

 

 

Telefon + 47 4000 3150

 

Telefax + 47 51 55 82 00

eliassen@advokat1.com