Advokat1_2107.jpg

Advokat Hugo H. Dybwad

 

Telefon:  4000 3150

 

Mobil: 932 40 169

 

E-post: dybwad@advokat1.com

Org.nr: 994 080 814 MVA


Jeg har erfaring som advokat /advokatfullmektig siden 1999. Før dette arbeidet jeg i det offentlige, blant annet v/Stavanger trygdekontor. Jeg har betydelig prosedyreerfaring. I tillegg til at jeg er ofte i retten har jeg også mye erfaring fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i forbindelse med barnevernssaker.

 

De feltene jeg arbeider spesielt mye med er:

 

- personskade-      

- arbeidsrett    

- barnevern    

- skifte og familierett     

- arveoppgjør og testamenter

- straff og bistandsoppdrag

- trygd

- utlendingsrett

- barne og familierett

Utdannelse:       

1997             Cand Jur, UIB2001    Advokatbevilling

 

Arbeidserfaring:

1997-1998   Konsulent Stavanger trygdekontor 

1998-1999   Konsulent Stavanger likningskontor

1999            Førstekonsulent Stavanger Sentralskattekontor

1999-2003   Ansatt Advokatfullmektig / Advokat hos

                     adv Kirsten Clausen 

2003-2009   Ansatt advokat i Rekve, Mitsem & Co

2009-           Egen advokatvirksomhet
 

Min personvernerklæring finner du her:

Trenger mer informasjon?
TA KONTAKT
 

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjema her

 
Kirkegata 31, Stavanger (inngang Breigata)

Postboks 603 Sentrum,

4003 Stavanger, Norway

God parkeringsmuligheter i både Valberget

parkering eller på Børehaugen.

 

 

Telefon + 47 4000 3150

 

Telefax + 47 51 55 82 00

dybwad@advokat1.com