PRAKTISK INFO

Priser

GENERELT
Salæret avtales individuelt for hver enkel sak. Det vil, med få lovlige unntak, bli utarbeidet oppdragsbekreftelse for hvert oppdrag. Nedenstående er bare veiledende for enkelte oppdrag i forbrukerforhold. Der salæret baseres på tidsforbruk alene vil vi, alt etter sakens vanskelighetsgrad og omfang, kreve et salær basert på en timesats varierende mellom kr 1.500 og kr 3.500 inkl. mva. For øvrig vil de konkrete salæravtale variere etter oppdragets art. Salæret kan, etter avtale, være: Fast sum, pris basert på fkatisk medgått tid eller pris basert på en vurdering av så vel tidsforbruk som sakens venskelighetsgrad og betydning for klient.

 

FRI RETTSHJELP
På noen prioriterte rettsområder, som eksempelvis, men ikke begrenset til; familierett, arverett, skifterett og arbeidsrett, kan det søkes om fri rettshjelp, mot betaling av en egenandel, dersom brutto årsinntekt er kr 246.000 eller lavere for enslige, og kr 369.000 eller lavere for samboende/ektefeller. Advokaten vil informere om ordningen, og sørge for at det blir søkt om dette dersom vilkårene anses å være oppfylt.

 

FORSIKRINGSDEKNING
De fleste forsikringsavtaler inneholder en ordning med rettshjelpdekning, som på enkelte rettsområder, når det har oppstått tvist med motpart, kan bidra til dekning av deler av egne utgifter til advokat og kostnader i forbindelse med saken. Advokaten vil informere om ordningen, og i de saker der det er grunnlag for dette, søke forsikringsselskapet om godkjenning på forsikringsdekning.

Screenshot 2020-03-27 at 14.56.48.png
Møteavtaler

Det er veldig viktig å gi beskjed i forveien dersom du som klient ikke kan komme til en avtalt møte. Hvis du ønske å få en varsel på sms på møter som er avtalt, vennligst gi beskjed til advokaten din

 

Kommunikasjon

Klienter er velkommen til å ta kontakt pr telefon, sms tekstmeldinger,  på e-post eller vanlig post.

 

Hvis klienter ikke får svar på direktetelefon kan de legge igjen en svar på telefonsvarer eller gi beskjed til personalet slikk at vi kan ringe tilbake.

 

Personvern.png
Personvernerklæring

Advokatenes personvernerklæringer finner du under hver enkelt advokat sin side.

 

Screenshot 2020-03-27 at 14.59.07.png
Leveringsvilkår

Vi oppdaterer i disse dager vår leveringsvilkår.

Her kommer fullstendig informasjon innen kort tid.

 

Trenger mer informasjon?
TA KONTAKT
 

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjema her

 
Kirkegata 31, Stavanger (inngang Breigata)

Postboks 603 Sentrum,

4003 Stavanger, Norway

God parkeringsmuligheter i både Valberget

parkering eller på Børehaugen.

 

 

Telefon + 47 4000 3150

 

Telefax + 47 51 55 82 00

 

post@advokat1.com