Disse verdiene og egenskapene er viktige for oss:

Gode ​​kommunikasjonsevne

Advokater må være flinke å snakke for seg, og skrive tekst som kommuniserer. For å argumentere overbevisende i rettssalen foran juryer og dommere, er gode taleegenskaper avgjørende.

Men det er ikke alt om projeksjon. For å kunne analysere hva kundene forteller eller følge et kompleks vitnesbyrd, må en advokat ha gode lytteferdigheter.

 

 

God vurderingsevne

 

Evnen til å trekke fornuftige, logiske konklusjoner eller antagelser fra begrenset informasjon er viktig for en advokat.

Advokaten må også være i stand til å vurdere disse konklusjoner kritisk, slik at du kan forutse potensielle områder av svakhet i ditt argument.

Likeledes må advokaten være i stand til å oppdage mulig svakheter i en motstanders argument.

Besluttsomhet er også en meget viktig egenskap.

 

 

Teamwork

 

Individualitet er viktig, men laget er viktigere.  Gode lagarbeidsegenskaper med klienter, kolleger, institusjoner osv. kan være avgjørende.

 

 

Analytiske ferdigheter og "research"-ferdigheter

Analyse innebærer å absorbere store mengder informasjon, som må destilleres til noe håndterlig og logisk.
En advokat må derfor ha evaluerende ferdigheter for å kunne velge noe den mest hensiktsmessige.

 

Raskt og effektivt "research" er avgjørende for å forstå klienter, deres behov, og for å forberede rettslige strategier.
Juridiske strategier krever forståelse for store mengder informasjon, og så destillere dem ned til noe håndterlig og nyttig.

 

Flink med mennesker

 

Uavhengig av hvor faglig dyktig en advokat er, arbeider de med mennesker, på vegne av mennesker, og de beslutninger som fattes har stor betydning for menneskers liv.
Det er viktig å være tilstede, overbevisende og i stand til å lese andre.

Dette vil også gi dem mulighet til å avgjøre den beste strategi for å oppnå det ønskede resultatet.

 

 

Utholdenhet

 

Utholdenhet til å fullføre arbeidet er nødvendig for å kunne gi oppdraget en vellykket avslutning


 

Kreativitet

 

De beste advokater er ikke bare gode på logikk og analyse, men viser stor kreativitet i sin problemløsning.

Den beste løsningen er ikke alltid den mest åpenbare, og for å lykkes med oppdraget er det ofte nødvendig å tenke utenfor boksen.

Strenge etiske retningslinjer

Opprettholde rettssikkerhet

 

Handle med integritet 

 

Ikke la sin uavhengighet bli kompromittert

 

Handle i de beste interessene for hver klient

 

Gi skikkelig service til klienter

 

Opptre på en måte som opprettholder tillit

 

Overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser og håndtere kontakt på en åpen, tidsriktig og samarbeidsorientert måte

 

Drive sin virksomhet eller utføre sin rolle i virksomheten effektivt og i samsvar med god styring

 

Drive sin virksomhet eller utføre sin rolle i virksomheten på en måte som oppmuntrer til like muligheter og respekt for mangfold

 

Beskytte klientenes penger og eiendeler.

VÅRE VERDIER

 

Flink å handtere folk

 

Utholdenhet

 

Kreativitet

 

Strenge etiske retningslinjer

Disse verdiene er viktig for oss:

Gode ​​kommunikasjonsevne

 

God vurderingsevne

 

Teamwork

 

Analytiske- og forsknings-ferdigheter

 

VERDIER

 
Trenger mer informasjon?
TA KONTAKT
 

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjema her

 
Kirkegata 31, Stavanger (inngang Breigata)

Postboks 603 Sentrum,

4003 Stavanger, Norway

 

 

Telefon + 47 4000 3150

 

Telefax + 47 51 55 82 00

 

post@advokat1.no